Flottakezelés röviden


A Flottakezelés olyan tevékenység, ami teljes körűen átfogja a gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatosan előforduló feladatokat. A flottakezelő munkája már gépjárműpark összeállításával elkezdődik, majd a biztosítások, adók kezelésével, illetve egyéb adminisztrációs feladatokkal bővül, s az igen színes, napi üzemeltetési kihívások lekezelésében teljesedik ki. Ide tartozik gyakorlatilag minden létező, a gépkocsikkal összefüggően felmerülő feladat elvégzése:

 • időszakos szervizek, karbantartások,
 • adóbevallások, hatósági ügyintézések,
 • garanciális ügyintézések,
 • biztosítások kezelése, káresemények levezénylése,
 • a bajba jutott gépkocsi használók mentése,
 • szezonális átállások bonyolítása
 • állomány riportok, hasznos jelentések elkészítése, stb.

A flottakezelő akkor végzi jól a feladatát, ha a gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatosan jelentkező terheket sikerül átvállalnia a bérlőtől, megteremtve ezzel a gondtalan autózás élményét. A flottakezelés egy olyan „szerencsés termék”, ahol a kényelmi szempontok mellett objektív gazdasági előnyök is felsorakoznak. Megvalósul a gépkocsi fenntartási költségeinek közvetlen és közvetett csökkenése, igénybevételével többszintű adómegtakarítás érhető el, tervezhető jövőt, kiszámíthatóságot biztosít, valamint az élőmunka ráfordítás csökkenését is eredményezi.

Flottakezelés előnyei


A flottakezelés előnyeiről több megközelítésben is olvashatunk szakmai tanulmányokban, népszerűsítő kiadványokban és honlapokon. Ezek a mutatók több szempontból is csoportosíthatók, mindegyiknek megvan a maga logikája, felépítése. Megpróbáljuk a lényeges elemeket „egybegyúrva” bemutatni, s alátámasztani azt a kijelentést, miszerint ez a konstrukció a gépjármű üzemeltetés egyik legoptimálisabb módja.

 • A konstrukció már a beszerzéskor megmutatja a szebbik arcát, hiszen a kereskedők és az importőrök kedvezőbb beszerzési árakat alkalmaznak a flottakezelők, így a Mobil Credit Kft. felé is. Társaságunk az elért mennyiségi kedvezményeket transzparens módon továbbadja ügyfeleinek.
 • A flottakezelés a saját forrásból történő beszerzéssel szemben nem jár tőkeelvonással, nem terheli a vállalkozás likviditását, lehetőséget teremt az eredeti gazdálkodási cél biztonságos megvalósítására. A felszabaduló forrás felhasználásával a vállalkozás mindenkori tevékenysége erősíthető, növelhető a forgalom, a profittermelés.
 • A bérelt gépkocsi „mérlegen kívüli tétel”, így javulnak a hitelképességről számot adó pénzügyi mutatók.
 • A bonitás vizsgálat eredményétől függően önerő nélkül is használatba vehetőek az új autók, a bérleti díjakat a használattal arányosan kell megfizetni.
 • A flottakezelés díja a teljes futamidőre stabilan és előre jól tervezhető, egyenletes, fix költség, nincsenek kiugró, nem várt, szezonálisan jelentkező nagyobb kiadások (pl: gumiabroncs vásárlás).
 • A flottakezelő a futamidő alatt biztosítja ügyfelei számára a folyamatos és zavartalan használatot, ellátja a szakmai felügyeletet, szervezi a szükséges műszaki beavatkozásokat, mentéseket, biztosítási káresemények utáni helyreállítást, szezonális átállásokat, kezeli az esetleges gyártói reklamációkat és garanciális problémákat az ország egész területére kiterjedő alvállalkozói hálózatra támaszkodva.
 • Egy rendezett, a jó gazda gondosságával üzemeltetett, karbantartott flotta elismerést vív ki az üzleti partnerekben, pozitív üzenettel bír a külvilág felé, s javítja a vállalkozás megítélését.
 • Nincsenek mennyiségi előírások, minden ügyfelet kitüntetett figyelemmel kezelünk. A Mobil Credit Kft. „1 autós ügyfeleit is flottapartnerként kezeli”.

Gondtalan autózás - költségmegtakarítással


A konstrukció előnyeinek legjobb indikátora a költségek csökkenése:

 • Lecsökkennek az adminisztrációs költségek, mivel az eszközt a bérbeadó tartja nyilván, minden bejelentési, nyilvántartási, adózási, biztosítási, garanciális, stb. kötelezettség a bérbeadót terheli, a bérlői oldalon akár havonta 1 db számla feldolgozásával rögzíthető egy flotta összes költsége.
 • A flottakezelő piaci potenciáljának köszönhetően elért mennyiségi kedvezmények megjelennek a havi díjakban, mind a szerviz-, és karbantartási költségekben, mind a biztosítások díjában.
 • A gépkocsi használójának nem kell több szolgáltatóval (kereskedő, szerviz, biztosító, hatóságok, stb.) bajlódnia, leegyszerűsödik minden folyamat, mivel elég 1 beszállítóval, a flottakezelővel kapcsolatot tartania, emiatt csökken a humánerőforrás lekötése, a felszabadult erőforrások átcsoportosíthatók az alaptevékenység szolgálatába. 

A flottakezelő munkatársai a gépkocsi flotta összeállításától kezdődően szakmai segítséget nyújtanak az üzemeltetés során jelentkező problémák leküzdésére. Optimalizálják az üzemeltetési folyamatokat, és a piacon fellelhető alternatív lehetőségeket is figyelembe véve megkeresik a költséghatékony megoldásokat.  A flottakezelő feladata és felelőssége nem a kocsi megvételekor kezdődik. Az üzemeltetési tapasztalatokra, tudásra már a flotta összeállításakor nagy szükség van, hiszen a költségek optimalizálása már a márka, az adott típus, motorizáltság, stb. kiválasztásakor megindul.

 • A futamidő alatt a gépkocsik üzemeltetése, valamint a futamidő végén az eszközök értékesítése nem jelent a bérlő számára pénzügyi kockázatot. Az értékesítés és az azzal járó ügyintézés a bérbeadó feladata és kötelezettsége.
 • A számtalan kényelmi szolgáltatás igénybevételével (helyszíni üvegjavítás, mobil alkalmazások, hozom-viszem, online felület, stb) megvalósul a gondtalan autózás, a kezelt autók használóinak figyelmét nem vonja el az üzemeltetés, kizárólag a cég profiljának megfelelő feladatokkal kell foglalkozniuk, minden egyéb, a gépkocsival kapcsolatos terhet a flottakezelő vállal át, javítva ezzel a munkavégzés hatékonyságát. A Mobil Credit ügyfelei 0-24 órában számíthatnak flottakezelőjükre, „mindig és mindenütt ott vagyunk”.

Jelentős adómegtakaritásA flottakezelési konstrukcióval több szintű adómegtakarítás érhető el:

 • A flottakezelők beszerzéseik után levonják (visszaigénylik) a vételár ÁFA tartalmát, így a kalkuláció a nettó vételáron alapszik.
 • Teljes körű flottakezelés esetén a havi díj minden fenntartási költséget magába foglal, melynek ÁFA-ja – a dokumentált üzleti használat arányában – visszaigényelhető a bérlő számára, így akár a teljes futamidő alatt nettó üzemeltetési kiadásokkal lehet számolni.
 • A bérleti díj teljes egészében költség, így társasági adóalapot is csökkent.

Amiben segíthetünk - szolgáltatásainkGépjármű flotta kialakítás, beszerzés, tanácsadás, üzembe helyezés
A flottakezelő feladata már a gépjárművek kiválasztásakor, a flotta összeállításakor felelősen elkezdődik. A megszerzett szakmai, üzemeltetési tapasztalatokra alapozva a bérlővel közösen alakítja ki az autóparkot, majd megkeresi a legkedvezőbb beszerzési forrást, lebonyolítja az üzembe helyezést, megköti a biztosításokat, majd átadja a gépkocsit a használónak. A flottakezelőnek kötelező előre gondolkodni, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy egy akciósan beszerezhető, olcsóbb árfekvésű, kategória azonos gépkocsi üzemeltetési költségei alacsonyabbak is. A Mobil Credit Kft., mint nagybani vásárló, komoly mennyiségi kedvezményekkel bír, amit transzparens módon átad partnereinek.

Biztosítás
A Mobil Credit Kft. teljes körűen eljár a bérelt gépjárművek biztosítási ügyintézése során. Megköti a KGFB, a CASCO, a baleset– és poggyászbiztosításokat, megfizeti a baleseti adót, s ezeket a futamidő alatt fenntartja, kezeli. Káresemény esetén segítséget nyújt a helyszíni eljárásban (rendőri intézkedés, nyomtatványok kitöltése, fotók készítése, stb.) , majd közreműködik a biztosítóval történő kárügyintézésben, vitás kérdések rendezésében, valamint koordinálja a gépkocsik helyreállítását.

Szerviz és üzemeltetés
A Mobil Credit Kft. az országos lefedettséget biztosító szerződött partnerein keresztül teljes körűen koordinálja, ellenőrzi az autóparkkal kapcsolatos, gyártó által előírt kötelező és egyéb eseti szervizelési, karbantartási, valamint a káresemények utáni helyreállítási munkákat.

Gumiabroncs management
Az évszaknak és a biztonságos közlekedés szabályainak, illetve az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő gumiabroncsokkal kerülnek ellátásra a gépkocsik a szerződésben meghatározott futamidőhöz és futásteljesítményhez igazodva.

Assistance szolgáltatás
A folyamatos haladás biztosítását szolgálja napi 24 órában. Esetleges meghibásodás esetén a flottakezelő megszervezi a segítségnyújtást, a meghibásodott gépkocsi és az utasok elszállítását, s a javítást, megkímélve ezzel a gépkocsi használóját a kényelmetlen ügyintézéstől.

Csere gépkocsi
Amennyiben a gépkocsi a rendeltetésszerű használat során meghibásodik, megsérül és 24 órát meghaladóan használhatatlanná válik, akkor lehetőség van csere gépkocsi igénybevételére.  A szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy a bérlők a gépkocsi meghibásodása miatt ne essenek ki a napi munkavégzésből, munkájukat folyamatosan el tudják látni. 

Rent a Car
Az egyéb rövid távú bérlői igények kiszolgálását biztosítja ez a szolgáltatás. Segítséget jelent pl. az idénymunkák lebonyolításában, szolgálja próbaidős munkatársak, időszakos vendégek gépjárművel történő ellátását, s kisegíti átmenetileg az adott  vállalkozást a megrendelt gépkocsik beérkezéséig.

Hozom-viszem szolgáltatás
Ütemezett szerviz-, illetve karbantartási munkálatok, gumicserék alkalmával egyeztetett időpontban és helyen munkatársunk a bérbevevő telephelyéről elszállítja a bérelt gépjárművet a beavatkozást végző szakszervizbe, majd a munkálatok befejezése után visszajuttatja azt a bérbevevő telephelyére, ezzel is erősítve a bérleti konstrukció által nyújtott komfortot, kényelmet.

Flottamanagement
A Mobil Credit Kft. az ügyfelek igényei szerinti kimutatásokat készít az üzemeltetés folyamán rögzített adatokból, melyet egyeztetett rendszerességgel és tartalommal elektronikus formában küld meg a bérlőknek. Minden gépkocsi használó dedikált kapcsolattartót kap, aki a kapocs szerepét betöltve szolgálja ki az ügyfelek igényeit, szervezi teljes körűen az autók üzemeltetését a szervízeléstől a biztosítási események kezeléséig, munkája kiterjed a hatóságokkal történő kapcsolattartásra is.

Üzemanyagkártya
A bérlő által kiválasztott üzemanyag forgalmazó töltőállomásain kényelmes felhasználást, készpénzmentes fizetést biztosít a gépkocsi használójának. A kártya használata rendkívül egyszerű, a kártyával igénybe vehető szolgáltatások felhasználóként egyedileg beállíthatók.

Mobil autóüveg javítás
A flottakezelési szolgáltatást igénybe vevők kényelmét, komfortját, a használatból való kiesés minimalizálását hivatott szolgálni. Szerződött partnereink munkatársai az ország területén bárhová kiszállnak, ahol speciális anyagok alkalmazásával a helyszínen, szinte nyomtalanul eltüntetik a kisebb kavicsfelverődések nyomait, illetve egyórás száradási idővel kicserélik a szélvédőt. A művelettel egyidejűleg a kárfelvételre is sor kerül.

Hatósági ügyintézés
A gépjárművek használatát a jogszabályok, rendeletek egész sora szabályozza. Azonnal szembesülünk velük, ha pl. egy szélvédő csere miatt pótolni kell a regisztrációs matricát, a forgalmi engedélyt, az elveszett rendszámot, vagy a parkolási engedély megszerzése érdekében üzembentartói bejegyzésre van szükség, esetenként pedig a közlekedési szabályok be nem tartása miatt szükséges az ügyintézés. Ezen folyamatok gördülékeny bonyolítása is a flottakezelő feladata.

GPS alapú nyomkövetés
Igény szerint választható, rendkívül sokrétű, egyéni igényekhez igazítható szolgáltatás.
Alkalmas a gépjárművek műholdas helymeghatározására és on-line nyomon követésére. A rögzített közlekedési adatok PDF és Excel formátumban letölthetőek, széles körű kimutatási, kiértékelési lehetősséget biztosítva: menetlevél funkció, céges és magánjármű használat elkülönítés, üzemanyag és sebesség grafikonok, stb.

flottakezeles-mobilcredit2
Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása